De Cultuurtuin

Aanbod voor leerkrachten Multidisciplinair Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Culturele aanbieder Workshop Coaching Project Studiedag

De Cultuurtuin is dé plek om kennis te zaaien, ideeën te laten groeien en activiteiten te oogsten. We starten met dit project in februari 2022.

Cultuurprofessionals uit Súdwest-Fryslân en Harlingen creëren hier met elkaar innovatieve projecten op het gebied van educatie en participatie. We werken aan de hand van vier actuele thema’s: eenzaamheid, jongeren, duurzaamheid en multidisciplinair werken. Binnen deze thema’s kun je aan de slag om jezelf op het gebied van deskundigheidsbevordering een boost te geven. Je kunt verschillende masterclasses en workshops volgen van inspirerende professionals.

“Digitaal en fysiek gaan we werken aan nieuwe manieren om cultuur dichterbij te brengen; in het klaslokaal, op het schoolplein, in de wijk, op het podium, in het volkstuincomplex of op het digibord.” – Coördinator Kirsten Dijk

Vier thema’s

Multidisciplinair werken

Ontwikkel je vaardigheden met een (foto)camera en andere opnameapparatuur, op het eigen vakgebied en daarbuiten.

Duurzaamheid en omgeving

Hoe integreer je duurzaamheid in programma’s voor specifieke doelgroepen, met name kinderen en jongeren?

Jongeren

Creëer specifieke activiteiten voor jongeren, onder meer voor Cool SúdWest (jongerenprogramma Súdwest-Fryslân).

Eenzaamheid

Met welke activiteiten verbind je mensen in de samenleving, bijvoorbeeld in wijken en dorpen?

Workshops en masterclasses

De workshops en masterclasses bij elk thema worden gegeven door deskundigen uit ons netwerk. Akte2 werkt samen met allerlei provinciale en landelijke instellingen, waaronder Keunstwurk, Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK), het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid. Daarnaast zijn er lokale en regionale initiatieven en samenwerkingspartners. De workshops en masterclasses zijn los te volgen.

Coachingstraject

We bieden per thema vier cultuurprofessionals de kans om een coachingstraject te volgen. Deelnemers van dit traject volgen alle masterclasses en workshops van een thema. Als vervolg hierop wordt met coaching een eigen project ontwikkeld. Je project wordt door ons uitgezet binnen de beoogde doelgroep, bijvoorbeeld op basisscholen of zorglocaties voor senioren. Je voert het project zelf uit en doet daarmee nieuwe contacten en ervaringen op, waardoor je ook nieuwe wegen vrijmaakt voor de toekomst. Deelnemers aan dit programma, dat circa twintig uur omvat, ontvangen een vergoeding.

Programma en aanmelden

4 februari: Deadline aanmelden Cultuurtuin
Datum volgt: Inspiratiesessie puberbrein (online)
Datum volgt: Inspiratiesessie Motivatie (Noorderkerkzaal, Sneek)
Datum volgt: Masterclass talentgedreven werken (online)
Datum volgt:  Masterclass eenzaamheid: Alet Klarenbeek (Noorderkerkzaal, Sneek)
Week 9: Start van de teams van de Cultuurtuin – Live bijeenkomst 1 maart, 9:30 uur
5 & 6 maart, 10:00 – 16:00 uur: Filosoferen & maken, met Muriël Besemer (Loft, Boksum)
12 maart, 10:00 – 16:00 uur: Soundscapes in de natuur, Eef van Breen (Lawei, Drachten)
19 maart, 10:00 – 16:00 uur: Visual Thinking Strategy, met Jobbe Holtes (Earnewâld)
2 april, 10:00 – 16:00 uur: Media art, tijdens het Media Art Festival
2 april, 10:00 – 16:00 uur: Spoken word, met Hugo de Haas van Dorsser en Marrit Bausch
April – juli: Ontwikkeltraject, pilots, presentaties van de Cultuurtuin
11 juni, 10:00 – 16:00 uur: Wilde Ideeënfabriek (BOSK, Arcadia, Leeuwarden)

Inschrijven Cultuurtuin

"(Verplicht)" indicates required fields

Naam(Verplicht)
Adres
Max. file size: 128 MB.
Omschrijf hier waarom je mee wil doen aan de Cultuurtuin.
Consent(Verplicht)

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.
Annemarie van der Reijden (hoofd Akte2): a.vdreijden@akte2.nl, 06-27058155
Kirsten Dijk (coördinator cultuur & participatie Akte2): k.dijk@akte2.nl, 06-18160065

Gallery image
Gallery image
Gallery image
Gallery image
Gallery image
Gallery image
Gallery image