Privacy statement

Cultuur Kwartier Sneek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Soort persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, geboortedatum, aankoopgegevens en e-mailadres, interesses.

Doel van de gegevensverwerking
Cultuur Kwartier Sneek verzamelt gegevens van personen die bij Cultuur Kwartier Sneek kaarten kopen, zich inschrijven voor Akte2 projecten of anderszins diensten of producten van haar afnemen, van bezoekers van de Cultuur Kwartier Sneek websites en van abonnees van de Cultuur Kwartier Sneek nieuwsbrieven (hierna gezamenlijk: “klant(en)”) voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren en/of verwerken van transacties die via de websites, de receptie en de kassa verlopen.
 • Om klanten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de klant kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven).
 • Voor direct marketing activiteiten van Cultuur Kwartier Sneek, in het bijzonder om klanten te kunnen informeren over Cultuur Kwartier Sneek, de evenementen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de klant af te stemmen.
 • Om klanten te kunnen informeren over de mogelijkheden om bij te dragen aan de instandhouding en innovatie van Cultuur Kwartier Sneek via de Kring van Wel en de nieuwe ontwikkelingen in het Cultuur Kwartier mede mogelijk gemaakt door de Kring van Wel onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.
 • Om de nieuwsbrieven van Cultuur Kwartier Sneek te kunnen toesturen aan klanten die zich daarvoor hebben aangemeld.
 • Om de gegevens te verstrekken aan de organisator of artiest van het evenement of de evenementen waarvoor de klant bij Cultuur Kwartier Sneek kaarten heeft gekocht of reserveringen heeft geplaatst zodat de organisator de klant kan benaderen voor direct marketingdoeleinden van de organisator (dit alleen na toestemming van de klant).
 • Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek).
 • Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Cultuur Kwartier Sneek van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mailings
Wanneer je je bij ons inschrijft voor een project of op een andere manier diensten van ons afneemt, kan je aangeven of je al dan niet e-mails wenst te ontvangen met voor jou interessante producten of diensten.  Wanneer je deze mails niet wenst te ontvangen, dan kan je je op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeld-link die je onderaan onze e-mails kunt vinden.

Iedere keer dat wij je per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt u een afmeld-link onderaan de mail geboden via welke je ervoor kan zorgen dat je wordt verwijderd uit het bestand dat Cultuur Kwartier Sneek gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail.

Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding kan je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld-link. Je e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies
Het beleid dat Cultuur Kwartier Sneek hanteert omtrent cookies vindt je in ons cookie beleid.

Uw gegevens inzien of aanpassen
Je hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens, deze aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. Hieronder een overzicht van de verschillende opties:

 • Om aan te geven hoe je op de hoogte gehouden wilt worden door ons, kan je een email sturen naar kassa@cultuurkwartier.nl, met als onderwerp: “E-mailvoorkeuren”. Je ontvangt van ons dan een mail retour met een link naar uw persoonlijke profiel, waar je je voorkeuren kunt aangeven. Je kan je voorkeuren ook aanpassen via de link onderaan elke mail die u van ons ontvangt.
 • Je kan je te allen tijden afmelden voor e-mails, via de afmeldlink onderaan de e-mails.
 • Als je wilt dat Cultuur Kwartier Sneek in het geheel je gegevens niet voor direct marketing activiteiten verwerkt, kun je een brief of e-mail naar onze klantenservice sturen. Het adres vind je onderaan deze pagina. De afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.
 • Indien je nog andere verzoeken hebt, kun je je ook richten tot de kassa. De contactgegevens vindt je onderaan deze pagina

Bewaren gegevens
Cultuur Kwartier Sneek bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien een klant gedurende vijf jaar geen bezoek heeft gebracht aan Cultuur Kwartier Sneek heeft of anderszins een product of dienst van Cultuur Kwartier Sneek heeft afgenomen, worden persoonsgegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Gegevens van klanten die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van Cultuur Kwartier Sneek te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Beveiliging en derden
Cultuur Kwartier Sneek (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers. Voor jouw gemak zijn soms op de websites hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij je er op attent dat indien u deze websites bezoekt, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Cultuur Kwartier Sneek ,van toepassing is op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

Contact klantenservice
Neem gerust contact met ons op indien je nog verdere vragen hebt over ons privacybeleid, via kassa@cultuurkwartier.nl of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “Verzoek omtrent persoonsgegevens”:

Cultuur Kwartier Sneek
Westersingel 29
8601 GR Sneek