LEO in de Spotlights

Particulieren Workshop Project

Vanaf september tot en met december vinden er diverse culturele activiteiten plaats in de wijk Lemmerweg Oost, waar iedere inwoner van de wijk aan mee kan en mag doen. Kort inhoudelijk is de doelstelling van het project om kunst en cultuur als middel in te zetten in de wijk Lemmerweg Oost, met als doel verbinding en een positieve ‘nalatenschap’ op lange termijn. Cultuur Kwartier Sneek is coördinator (Berber de Vries) van het project Leo in de spotlights en Stichting Sociaal Collectief (Nynke de Boer) is partner.

Programma LEO in de spotlights

We hebben al diverse activiteiten gerealiseerd: Voor de zomer hebben we een workshopprogramma aangeboden op verschillende groepen van Sociaal Collectief. Zoals mantra zingen bij de migratiegroep, muziek op schoot bij Opvoeden&Opgroeien, peuterdans bij jong&mama en er is in die periode ook een wijklied geschreven voor/door de bewoners Lemmerweg Oost i.s.m. Bruno Rummler tijdens de tweewekelijkse Wijkresto ‘de wereld van LEO’. Het wijklied is professioneel opgenomen en op 27 september overhandigd aan de wijkbewoners. De tekst ervan is gedrukt op de programmaladder, die alle wijkbewoners begin september hebben ontvangen.

Per september trekken de opbouwwerker van Sociaal Collectief (Nynke de Boer) en de projectleider (Berber de Vries) de wijk in met een prachtig programma vol van allerlei activiteiten waar inwoners van Lemmerweg Oost vrijblijvend aan deel kunnen nemen. Op 14 december staat er een feestelijke afsluiting ‘de Bonte Avond’ gepland. De activiteiten zijn gratis toegankelijk en vinden plaats door de hele wijk. Naast dat alle inwoners de programmaladder huis-aan-huis hebben gekregen, houden we vlak voor elke activiteit persoonlijke acquisitie, door bij de inwoners aan te bellen en ze persoonlijk uit te nodigen. We gaan met het wijklied op de speaker + megafoon en feestelijke bakfiets door de wijk. We maken feestelijke ludieke uitnodigingen. Bij de acquisitie maken wij gebruik van de leerlingen van Firda, ook zetten we wijkbewoners aan om andere wijkbewoners uit te nodigen. We zijn nu een maand los met het programma. Doordat wij enthousiast zijn en niet verslappen in benadering, en doordat de activiteiten gratis, laagdrempelig en toegankelijk zijn, boeken we successen en hebben we steeds een grotere groep wijkbewoners mee!

Muzikaal duo Astrid&Anneke zingt in Lemmerweg Oost. (i.s.m. Patyna, Firda en Sociaal Collectief)
De bewoners van zorginstelling de Waterman (Patyna) worden iedere dinsdag en donderdag door studenten van Firda opgehaald voor een koffieochtend in PLAK. De leerlingen zorgen op die ochtenden voor koffie, cake en een praatje. Op 03 oktober kwam duo Astrid&Anneke optreden tijdens de koffieochtend. In het kader van de Week van de ontmoeting was deze ochtend ook de rest van de wijk welkom om te komen luisteren, en om elkaar te ontmoeten.
Astrid&Anneke zingen voornamelijk in de zorg, met een speciaal daarop aangepast repertoire. Nederlandstalige liedjes van vroeger, muziek die veel mensen wel kennen. Wij zagen tijdens deze eerste editie dat de muziek enorm verbindend werkt en het ervoor zorgde dat alle aanwezigen (40) heel gelijkwaardig aan elkaar waren en dit met elkaar beleefden!  Astrid&Anneke komen terug op donderdag 19 oktober. Ze spelen dan van 10:45 tot 11:45 in Plak. Gonggrijpstraat 50. Iedere inwoner van de wijk Lemmerweg Oost is van harte welkom en de koffie en cake staat klaar.

HEEL LEO ZINGT (i.s.m Firda en Sociaal Collectief) 
Vanaf september komt dirigente Akke Bosma eens in de drie weken naar Lemmerweg Oost, om te gaan zingen met de wijkbewoners. Dit gebeurt in het kader van het project LEO in de Spotlights. Onder begeleiding van Akke en een pianist worden er allerlei bekende songs gezongen.

Vanaf september tot en met december zal dit één keer in de drie weken plaatsvinden in wijkgebouw PLAK, Gonggrijpstraat 50. Inwoners van de wijk Lemmerweg kunnen gratis deelnemen. De eerste editie vond plaats op 7 september en wordt feestelijk ingeleid door middel van een gezellige buurtkoffiemiddag. De tweede editie was 28 september, in de week van de Ontmoeting. Andere edities zijn: 19 oktober, 9 november, 30 november en een afsluiting op 14 december tijdens de Bonte Avond. De deuren gaan open om 15:00 uur en er wordt gezongen van 15:30 tot 16:30 uur. Op dit moment van schrijven zijn er twee edities geweest. De eerste editie waren er zo’n 15 deelnemers en daar waren we al hartstikke blij mee. De tweede editie waren er wel 40 deelnemers! Er kwamen zo’n 40 mensen vanuit heel de wijk elkaar te ontmoeten en om mee te zingen. En wat we zagen was dat ze elkaar na afloop naar huis brachten, waar anderen na afloop nog lekker buiten met elkaar stonden na te praten. We hopen dat deze mensen elkaar blijven ontmoeten en een volgende keer allemaal weer komen.

Sint Maarten Optocht (i.s.m Thomas van Aquinoschool, Patyna en Sociaal Collectief en diverse kunstaanbieders)
Dit is een project wat invulling geeft aan het eerste NSA-blok op de Thomas van Aquinoschool.
We gaan samen deze NSA leerlingen toewerken naar een Sint Maarten optocht dwars door de wijk Lemmerweg Oost.  Met zelfgemaakte lampionnen, vlaggen en drums. Deze worden in de voorafgaande weken tijdens het eerste blok NSA gemaakt. Elke leerling van de school is welkom om aan te haken en mee te doen op 11 november. Met lampionnen, muziekinstrumenten, verkleed of geschminkt zodat het een leuke bonte parade wordt.

De leerlingen van de NSA gaan zes weken -wekelijks een uur- aan de slag met het maken van vaandels (m.b.), lampionnen (o.b.) en drums (b.b.).  De leerlingen die percussie instrumenten maken leren verschillende ritmes te spelen op hun instrument. Het eerste blok start in de week van 25 september en eindigt in de week van 11 november.
In aanloop van 11 november worden ook andere leerlingen van de TvA uitgenodigd om mee te doen met de optocht, zodat we op 11 november om 17:00 een groep leerlingen verzamelen op het schoolplein. Leerlingen kunnen verkleed en/of met een lampion of muziekinstrument komen en vervolgens zullen de leerlingen zingend door de straten gaan.
Tijdens de optocht zal een vooraf bedachte route worden gelopen en zal worden stilgestaan op verschillende plekken in de wijk. Daar zullen een paar liedjes worden gezongen en dan gaat de stoet weer verder. De optocht eindigt bij So&Co om 18:00 uur. Hier krijgt iedere deelnemer wat lekkers. Na zes uur is er gelegenheid voor de kinderen om ‘zelf’ nog Sint Maarten te lopen op de eigen manier. De gemaakte werkstukken zullen vervolgens nog worden tentoongesteld tijdens de afsluiting van het project ‘LEO in de Spotlights’, op 14 december in de Baptistenkerk Sneek aan de Selfhelpweg 22

Wijkgedicht (ism Firda, Baptistengemeente Sneek, Thomas van Aquinoschool, Sociaal Collectief, Limor en Zorg met Karakter)
In de Week tegen Eenzaamheid (week van de ontmoeting) starten we met het ophalen van woorden in de wijk. Alle wijkbewoners krijgen een sheet met daarop een vraag, die zij in een woord moeten invullen. De vraag luidt: ‘Wat maakt jou, in een woord, een goede buur?’ Dit formulier mogen de inwoners voor hun raam hangen. (Als ze dat niet prettig vinden mogen ze het ook meteen meegeven.) Op 13 oktober halen we alle woorden weer op. Op 21 november gaat Kate Schlingemann samen met de talengroep Samen Succes2 hiervan een gedacht maken. De presentatie van het gedicht is 14 december en de missie is om dit gedicht hierna in de publieke ruimte te krijgen. De leerlingen van de Tva school (bovenbouw), de leerlingen van Firda en medewerkers van Sociaal Collectief, Akte2 en Baptistengemeente Sneek, helpen met het ophalen van de woorden.

Ook kunnen inwoners van de wijk deze hele periode aansluiten bij het Sneker Talenten Wijkorkest, dat speciaal voor LEO in de Spotlights is neergestreken in Lemmerweg Oost (Selfhelpweg 22) (i.s.m. Mear mei Musyk en de Baptistengemeente Sneek)
In de maanden september t/m december strijkt het Sneker Talenten Orkest neer in Lemmerweg Oost. Het Sneker Talenten Wijkprkest is een orkest voor volwassen zonder en met muzikale ervaring die het leuk vinden om samen muziek te maken. De begeleiding en organisatie is in handen van Guus Pieksma en Annewiep Bloem (Mear Mei Musyk). Er wordt gezorgd voor een instrument naar keuze. Een eigen instrument meenemen dat kan natuurlijk ook.

Door mee te spelen in het orkest leren de deelnemers veel op muziekgebied. Daarnaast leren ze nieuwe mensen kennen, ontwikkelen ze zich op persoonlijk vlak en doen ze letterlijk mee.

In het kader van het project LEO in de Spotlights is de B.G.Sneek aan de Selfhelpweg 22 van september t/m december de basis van het Sneker Talent Orkest. In totaal zijn er tien repetities en deze zijn voor de deelnemers gratis. De eerste kennismaking met het orkest is op 7 september en er wordt toegewerkt naar een afsluitend concert in de wijk op 14 december.