Spot ON!

Doelgroep Primair onderwijs Project
Spot-Is een project waarbij kinderen op onderzoek gaan naar connectie in hun eigen gebied. De verbinding onderzoeken en verbeelden. 

EEN DUURZAAM & EDUCATIEF PROJECT VAN LEERLINGEN UIT HET FRIESE PRIMAIR ONDERWIJS

In deze tijden waarin maatschappelijk veel speelt, komt meer en meer de vraag naar voren in welke mate en in welke vorm de duurzame wereld aandacht krijgt in het onderwijs. Immers, je kan toch niet vroeg genoeg met elkaar bewust worden dat je samen verantwoordelijk bent voor de mooie wereld waarin we leven. Juist daarom hebben de Friese Next Level scholen in het primair onderwijs de duurzame wereld een vaste plek in hun programma gegeven. Leerkrachten en leerlingen samen op weg naar een duurzamer wereld. En als het even kan, samen met de mienskip!

Dit schooljaar hebben leerlingen van de Friese Next Level scholen deelgenomen aan Spot ON!
Spot ON! is een door KEK 2(Kultuer educatie mei Kwaliteit) ontwikkeld project dat staat voor thematisch, projectmatig en betekenisvol werken met kinderen. Met een duurzame en culturele inhoud met impact.

Dit jaar is het thema de verbinding met de eigen leefomgeving van het kind zichtbaar maken.

In Spot-On! gaan kinderen op onderzoek uit naar de verbinding met hun eigen gebied. Immers waar je opgroeit ligt de kern van je identiteit. Jouw kern. Hoe kijk jij naar jouw omgeving? En wat beteken je voor elkaar? Met SPOT ON! wordt die onzichtbare verbinding met de omgeving zichtbaar gemaakt. Dat kan door vakoverstijgend te kijken. Bijvoorbeeld vanuit biologie, aardrijkskunde, erfgoed, watertechnologie, Fryske taal, burgerschap of cultuur. Of misschien wel door de omgeving op te meten? Welke ingang raakt het moment? En met welk middel ga je dit uitvoeren. Gebruik je nieuwe media? Of juist een ambacht als vertrekpunt. Wat is jouw gevoel voor je omgeving? Hoe zie jij je eigen omgeving? Wat staat er?
SPOT ON! een duurzame ontdekkingstocht van de eigen leefomgeving die door de leerlingen is vertaald naar een kunstwerk. Zij zijn daarbij geholpen door kunstenaars Marga Houtman en Jeanette Scheffer uit het netwerk van Kek2 en Akte 2.

Deelnemende scholen in Sudwest-Fryslan:

  • obs Oudvaart Sneek
  • kbs Klaver Fjouwer Oudega (SWF)
  • obs Epemaskoalle IJsbrechtum
  • obs De Lege Geaën Sibrandabuorren

Next Level scholen exposeren Spot On! vanaf 10 december 2019 in de Blokhuispoort in Leeuwarden.