Reflecteren met kwaliteit

Primair onderwijs Workshop
Reflecteren is een belangrijk onderdeel van kunst- en cultuuronderwijs en één van de kerndoelen van het schoolcurriculum.

We praten met kinderen over hun eigen kunstzinnige ontwikkeling, maken een portfolio en evalueren kunstactiviteiten op school.
Maar hoe kun je er met elkaar voor zorgen dat we reflecteren met kwaliteit?
Hoe kunnen we kinderen leren reflecteren?
Wat is eigenlijk kwaliteit als je het hebt over cultuuronderwijs?

Samen met een groep specialisten uit onderwijs en cultuur maken we in 2018 een verdiepingsslag in de kenniskring Reflecteren met Kwaliteit.