Nieuwe buren

Nieuws Workshop Project
Gedurende 6 maanden trekt een mobiele wagen door de wijk Lemmerweg-West om diverse verbindende en informatieve activiteiten te brengen voor bewoners. Elke donderdag is het cultuurdag. Dan brengt Akte2 een beeldende kunst activiteit of muziek.

Tussen april en september 2019 participeert Akte2 in het project ‘Nieuwe Buren’.

Marjan Beuker, kunstenares, is drie donderdagen aanwezig in de wagen om samen met bewoners een ‘Hier-word-ik-blij-van-burenkleed’ te maken en om de wagen te pimpen. Eens in de maand is er muziek: bijvoorbeeld een djembé workshop van Basile Maneka.

Nieuwe Buren is geïnitieerd door het Sociaal Collectief en Accolade, en samen met diverse andere partners uit het sociaal domein en cultuurpartner Akte2 . Doel is om de mensen dichter bij elkaar te brengen, de gezondheid te bevorderen, wederzijds begrip te kweken en een gevoel van saamhorigheid op te roepen. Het project eindigt op 21 september met een feestelijke afsluiting in het buurthuis.