Cultuurnetwerken

Bedrijven, instellingen en verenigingen Project
Akte2 is het expertisebureau onderwijs van Cultuur Kwartier Sneek en Ritmyk. Ondersteund door de landelijke programma's Cultuureducatie met Kwaliteit en Meer Muziek in de Klas ontwikkelt en organiseert Akte2 samen met talloze bevlogen kunstprofessionals en leerkrachten in co-creatie programma's oriëntatie en lange leerlijnen in alle disciplines voor leerlingen en leerkrachten.

Akte2 heeft de regie over  twee netwerken van scholen en aanbieders: het netwerk van de gemeente Súdwest-Fryslân en het netwerk van de gemeente Harlingen.
We bieden scholen en aanbieders eenmalige of structurele ondersteuning bij beleid en visie, productontwikkeling en activiteiten in de klas.

We zien het als onze taak de cultuurnetwerken te professionaliseren door persoonlijk contact en feedback naar de aanbieders en leerkrachten met naast persoonlijk contact intervisie-bijeenkomsten, gerichte cursussen als de ICC-cursus voor leerkrachten PO ( Cursus Interne Cultuur Coordinator), de ICC-plus – cursus voor leerkrachten en de CAS ( Culturele Aanbieder op School) voor aanbieders. Ook biedt Akte2 de leerkrachten bijscholingen eigen vaardigheden in alle disciplines. In samenwerking met Keunstwurk bieden we ook de bijscholingen Wy Spylje, Wy Sjonge, de Taaltoveraars en de Tekenskoalle aan.

Klik hier voor het cultuuraanbod voor de scholen in het primair onderwijs Sudwest-Fryslan en Harlingen.

Cultuurmenu’s 2018-2019:

Sudwest-Fryslan:

Harlingen: