Greidhoeke goes underweis

Primair onderwijs Coaching Project
Greidhoeke Goes Onderwijs: de leerlingen van de Romte in Itens, de Stjelp in Baard, it Bynt en de Opslach in Wommels werken twee jaar lang vanuit onderzoekend leren en verhalend ontwerp over de grutto en jezelf.

Na een inspiratiedag op 1 maart 2017 met professor Theunis Piersma en cultuurworkshops volgen de leerlingen de vlucht van de grutto, in het weiland en met vogelwachters. Ze maken wekelijks een Greidhoekejournaal en hebben op alle mogelijke manieren grutto’s gemaakt. Het lied dat de leerlingen geschreven hebben met Wiebe Kaspers is in de Friese Top100 beland en het Fries natuurmuseum exposeert de kunstwerken van de leerlingen. Projectteam: de vier scholen van Onderwijsteam 7 van de Gearhing, Akte2 als meimakker KEK2 (cultuuronderwijs ) en IVN (natuuronderwijs )

Hier zijn veel foto’s en filmpjes van met name op de facebook van GGO