Greidhoeke goes underweis

Primair onderwijs Coaching Project
Greidhoeke Goes Onderwijs: de leerlingen van de Romte in Itens, de Stjelp in Baard, it Bynt en de Opslach in Wommels werken twee jaar lang vanuit onderzoekend leren en verhalend ontwerp over de grutto en jezelf. Aflopen vrijdag won de Greidhoeke goes onderwijs de Nationale onderwijsprijs 2017-2019!

Na een inspiratiedag op 1 maart 2017 met professor Theunis Piersma en cultuurworkshops volgen de leerlingen de vlucht van de grutto, in het weiland en met vogelwachters. Ze maken wekelijks een Greidhoekejournaal en hebben op alle mogelijke manieren grutto’s gemaakt. Het lied dat de leerlingen geschreven hebben met Wiebe Kaspers is in de Friese Top100 beland en het Fries natuurmuseum exposeert de kunstwerken van de leerlingen. Projectteam: de vier scholen van Onderwijsteam 7 van de Gearhing, Akte2 als meimakker KEK2 (cultuuronderwijs ) en IVN (natuuronderwijs )

Hier zijn veel foto’s en filmpjes van met name op de facebook van GGO


Nationale onderwijsprijs 2017-2019
Afgelopen vrijdag (25 januari) won Greidhoeke goes onderwijs de Nationale onderwijsprijs 2017-2019!

We zijn enorm trots, want onze Annemarie werkte aan dit project mee als Meimakker voor Cultuur. De prijs werd in de wacht gesleept vanwege de unieke aanpak, waarbij scholieren onderzoekend leren.

Bekijk hier de projectvideo waarin de scholieren je zelf vertellen hoe het bijzondere project in elkaar steekt!