Ferhalefjoer Harlingen

Nieuws

Ferhalefjoer Festival in HarlingenĀ 

Wat houd je over van een Ferhalefjoer Harlingen?
Lucifers…. heel veel lucifers.
Maar vooral verhalen, veel verhalen.
Wat begon op Wereldverteldag op 20 maart jl. met de verhalen van ‘Vertellers in Friesland’ mondde op 19 juni uit in een festival vol verhalen van en door kinderen van IKC Middelstein, IKC het Noorderlicht en IKC ’t Wad.

Opgewarmd door de workshop Verhalenbouwers van Tamara Schoppert en begeleid door hun eigen leerkrachten zochten de kinderen de afgelopen weken hun eigen verhalen en gaven die vorm. Op 19 juni waren die te horen en te zien in museum het Hannemahuis en in de bibliotheek.
De aftrap werd verricht door wethouder Hein Kuiken. Tamara Schoppert ontfutselde hem een verhaal over zijn weg als kind van huis naar school.
Er bleek op een afstand van 2 minuten lopen al heel veel te beleven.
Daarna gingen alle groepen langs elkaars verhalen: filmpjes, collages, vertellers, een digitaal prentenboek, verhaalplaneten, avonturen van een badeend, de weg van kleuters naar school, poppenkast.

Maar die lucifers dan?
Alle kinderen en leerkrachten kregen een leeg lucifersdoosje mee. Om nieuwe verhalen in te verzamelen en zo het Ferhalefjoer brandend te houden. Want volgend schooljaar gaat het project door, met nog meer groepen en scholen. Dankzij KEK2 zal Harlingen vol blijven van verhalen.
Alleen nog bedenken wat er met die lucifers moet gebeuren….

Dit Harlinger verhalenproject wordt mogelijk gemaakt door Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK2). KEK2 is de Friese versie van Cultuureducatie met Kwaliteit, een landelijk programma waarmee basisscholen een impuls kunnen geven aan hun kunst- en cultuureducatie. Met de KEK-Impuls krijgen scholen de mogelijkheid om samen met een meimakker en een kunstenaar op onderzoek te gaan. Dat onderzoekende aspect is heel belangrijk. Door samen te onderzoeken leer je immers het meeste.

De kennis van de leerkracht wordt gecombineerd met die van een vakdocent of kunstenaar en – heel belangrijk – die van de leerlingen.
In Harlingen werken aanbieders van culturele activiteiten in de gemeente en de scholen al jaren samen in het cultuurnetwerk onder regie van Akte2. Ze sluiten met hun plannen aan bij het provinciale project Ferhalefjoer. Daarbinnen gaan ze op zoek naar hoe het werken met verhalen leerkrachten en leerlingen de ruimte kan bieden om verbeelding een grotere rol te geven binnen het onderwijs.
Om dat te onderzoeken heb je tijd nodig. De scholen hebben daarom al afgesproken ook in het volgend schooljaar het Ferhalefjoer brandend te houden.

Programma Ferhalefjoer Harlingen

190321_Friesch Dagblad_Ferhalefjoer Harlingen

190321_Leeuwarder Courant_Ferhalefjoer Harlingen