Uitreiking cultuurmenu 2024-2025

Cultuurmenu 2024-2025 feestelijk gepresenteerd

Het nieuwe cultuurmenu voor het basisonderwijs in de gemeente Súdwest-Fryslân is woensdag 17 april in kunstencentrum Atrium in Sneek gepresenteerd. De brochure is het kompas voor scholen om hun kunst- en cultuuraanbod vorm te geven. De eenentwintigste editie voor het schooljaar 2024-2025 heeft daarom opnieuw de titel ‘KunstKompas’ gekregen, met als ondertitel ‘Wijzer in cultuur’, zodat scholen zelf hun richting kunnen bepalen. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door wethouder Petra van den Akker. Het cultuurmenu wordt ieder jaar samengesteld door cultuurbureau Akte2.

Lokale kunstenaars, basisscholen en culturele instellingen hebben voor het nieuwe schooljaar een groot aantal programma’s ontwikkeld voor alle groepen in het (speciaal) basisonderwijs en hun leerkrachten. De brochure bevat een gevarieerd aanbod aan muziek, dans, circus, theater, taal, beeldende kunst, media en erfgoed. Daarbij zijn er drie routes. Scholen kunnen hun cultuureducatie vormgeven door zich voor vaste programma’s in te schrijven, maar ze kunnen zich ook laten inspireren of samen met Akte2 programma’s op maat gaan ontwikkelen.

Overhandiging
De overhandiging was onderdeel van een inspirerende middag. Zo was de boodschap in de inleidende sketch dat het cultuurmenu er is voor álle scholen, ook daar waar kunst en cultuur soms ver weg voelt. Het cultuurmenu haalt kunst en cultuur naar de scholen en biedt mogelijkheden voor scholen zich hierin te ontwikkelen.

Wethouder Van den Akker (o.a. cultuur, onderwijs en jeugd): “De scholen hebben met dit cultuurmenu de mogelijkheid activiteiten uit te zoeken die goed aansluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind. De programma’s zijn een verrijking voor het kind en de ervaringen zijn betekenisvol. Door de bijdrage van de diverse kunstaanbieders maken we kunst en cultuur toegankelijk voor kinderen in Súdwest-Fryslân. Dat is van onschatbare waarde.”

Daarna was er een inspirerende lezing van Mark Mieras, wetenschapsjournalist en natuurkundige, gespecialiseerd in hersenontwikkeling. Hij sprak over kunsteducatie en hoe dit bij kan dragen aan meta-cognitieve vaardigheden als luisteren, plezier, nieuwsgierigheid, creativiteit en hoop. “Plezier is belangrijk, het is ons interne kompas om een leven lang te leren. Kunsteducatie met plezier draagt bij aan je geluk. Plezier en geluk zijn belangrijk voor je gezondheid. “

Naast KunstKompas-aanbieders en vertegenwoordigers uit de culturele sector, waren vele leerkrachten en directeuren van scholen aanwezig. Zij konden allen tot slot een cultuurkwartiertje ervaren van een theateraanbieder en een muziekaanbieder uit het netwerk van docenten.

Aagje Bouwhuis, coördinator Cultuur & Educatie bij Akte2:
“Het is geweldig om met de diverse aanbieders weer zo’n mooi cultuurmenu te kunnen presenteren. Kunst en cultuur is zo waardevol voor leerlingen! Het draagt bij in persoonlijke ontwikkeling, zelfbeeld, identiteitsvorming en burgerschapscompetenties. Via kunst kunnen kinderen hun gedachten, kennis en gevoelens leren uitdrukken. Ik hoop dat KunstKompas voor de scholen een verrijking mag zijn en dat alle leerlingen, ongeacht waar ze opgroeien, deze meerwaarde van kunst en cultuur mogen ervaren.”

Akte2
Met de cultuurcoaches van de twee afdelingen, Educatie en Participatie, zet Akte2 zich in om alle inwoners van Friesland, en in het bijzonder de gemeente Súdwest-Fryslân, in contact te brengen met kunst en cultuur. Het Educatie-team ontwikkelt en organiseert al eenentwintig jaar kunst- en cultuurprogramma’s voor scholen: het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Dit doet Akte2 samen met Keunstwurk en hun programma KultuerEdukaasje mei Kwaliteit (KEK). Akte2 is samen met kunstencentrum Atrium, Theater Sneek en poppodium Bolwerk onderdeel van CKS.

Meer nieuws