Next Level scholen exposeren Spot On!

Next Level scholen exposeren Spot On! vanaf 10 december 2019
Blokhuispoort, Leeuwarden

SPOT ON! is een duurzame ontdekkingstocht van de eigen leefomgeving die door de leerlingen is vertaald naar een kunstwerk. De verbinding onderzoeken en verbeelden. Zij zijn daarbij geholpen door kunstenaars Marga Houtman en Jeanette Scheffer uit het netwerk van Kek2 en Akte 2.

Deelnemende scholen in Sudwest-Fryslan:

  • obs Oudvaart Sneek
  • kbs Klaver Fjouwer Oudega (SWF)
  • obs Epemaskoalle IJsbrechtum
  • obs De Lege Geaën Sibrandabuorren

Op 10 december om 15.00 uur opent gedeputeerde Sietske Poepjes samen met de kinderen van Friese Next Level basisscholen in dbieb in de Blokhuispoort in Leeuwarden de SPOT ON! expositie.

Meer nieuws