Cultuurmenu 2023-2024 Akte2

Cultuurmenu 2023-2024 KunstKompas gepresenteerd

Het nieuwe cultuurmenu voor het basisonderwijs in de gemeente Súdwest-Fryslan is woensdag 24 mei in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek gepresenteerd. De brochure is het kompas voor leerkrachten om hun kunst- en cultuuraanbod vorm te geven. De twintigste editie voor het schooljaar 2023-2024 heeft de bijpassende titel ‘KunstKompas’ gekregen. Het eerste exemplaar van de jubileumuitgave werd in ontvangst genomen door wethouder Marianne Poelman. Het cultuurmenu wordt ieder jaar samengesteld door cultuurbureau Akte2.

Lokale kunstenaars, basisscholen en culturele instellingen hebben voor het nieuwe schooljaar een groot aantal programma’s ontwikkeld voor alle groepen in het basisonderwijs en hun leerkrachten. De bijna honderd pagina’s tellende brochure bevat een gevarieerd aanbod aan muziek, dans, circus, theater, taal, beeldende kunst, multidisciplinair, media en erfgoed. Daarbij zijn er drie routes. Scholen kunnen hun cultuureducatie vormgeven door zich voor vaste programma’s in te schrijven, maar ze kunnen zich ook laten inspireren of samen met Akte2 programma’s op maat gaan ontwikkelen.

Overhandiging
Het KunstKompas werd in de Gehoorzaal van het Fries Scheepvaart Museum overhandigd aan wethouder Poelman tijdens een sketch van de skutsjeskipper en syn frou, Wylde Wytse, de húshâldster, Michiel de Ruyter en een viking. Deze personages komen in diverse educatieve programma’s van het Fries Scheepvaart Museum voor. “Cultuurmenu KunstKompas is het kompas voor scholen in het rijke cultuurlandschap dat Súdwest-Fryslân heeft”, zei wethouder Poelman. Volgens haar levert het cultuurmenu een positieve bijdrage aan de gezondheid van leerkrachten en leerlingen, en aan waardevolle relaties tussen kunstenaars en de scholen in de omgeving. Op het programma van de feestelijke onthulling stond ook een workshop gedichten schrijven van Kate Schlingemann. Onder de aanwezigen waren KunstKompas-aanbieders en vertegenwoordigers uit de culturele sector en van scholen.

Akte2
Met de cultuurcoaches van de twee afdelingen, Educatie en Participatie, zet Akte2 zich in om alle inwoners van Friesland, en in het bijzonder de gemeente Súdwest-Fryslân, in contact te brengen met kunst en cultuur. Het Educatie-team ontwikkelt en organiseert al twintig jaar kunst- en cultuurprogramma’s voor scholen: het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Dit doet Akte2 samen met Keunstwurk en hun programma KultuerEdukaasje mei Kwaliteit (KEK). Akte2 is samen met kunstencentrum Atrium, Theater Sneek en poppodium Bolwerk onderdeel van CKS.

Aagje Bouwhuis, coördinator Cultuur & Educatie bij Akte2:
“Twintig jaar geleden stonden we aan de start en was het pionieren. Cultuuronderwijs was niet vanzelfsprekend. We hebben in de afgelopen twee decennia samengewerkt met de scholen, aanbieders en partners om cultuuronderwijs een structurele plek te geven. Scholen weten ons nu goed te vinden. De mogelijkheden zijn divers; van vaste programma’s als een museumbezoek of twee danslessen naar vragen om een muziekdag in te richten of een laatste schooldag vorm te geven. Ook helpen we bij verdiepingsvragen van een school.”

Cultuurmenu 2023-2024 Akte2

Lancering cultuurmenu 2023-2024 Akte2

Meer nieuws