CPJ kaart; hoe kun je je aanmelden en waar kun je het besteden?

In dit infobericht lees je een beknopt overzicht over de verschillende benamingen, over welke kansen er nu precies zijn op gebied van landelijk budget, hoe je jouw school kunt aanmelden en waar/ hoe je dit budget kunt besteden.

Er is op landelijk niveau budget beschikbaar voor kunst- en cultuuronderwijs: De CJP Cultuurkaart. Het ministerie van OCW stelt minimaal €5,50 beschikbaar per leerling om te besteden aan kunst en cultuur. De Cultuurkaart bestaat uit twee componenten:

  • Budget voor cultuuronderwijs
  • Individuele CJP’s voor leerlingen en docenten

Het ministerie stelt dit geld beschikbaar in een zogenaamde matchingsregeling: als de school zelf 11 euro per leerling investeert in het cultuuronderwijs, dan legt OCW er in eerste instantie 5,50 bij. Doet de school mee, dan komt er later in het jaar ook nog een zgn. herverdeelbedrag bij (gemiddeld 1,80 per leerling).

Er is dus minimaal € 16,50 per leerling beschikbaar. Dit geld kan besteed worden bij meer dan 1200 aangesloten culturele instellingen verdeeld over het hele land. Uiteraard bij theaters, musea en concertzalen, maar ook bij gezelschappen en kunstenaars die naar de school komen of bij organisaties die prachtig aanbod hebben.

Cultuurbureau Akte2 is in gemeente Zuidwest Friesland voor VO en MBO scholen dé culturele partner (non-profit) die samenwerkingen heeft met talloze aanbieders uit de regio. Akte2 verbindt vraag en aanbod. Akte2 kan van alles voor jou op school betekenen, passend bij de onderwijsvisie van jouw school. Zoals losse workshops, cultuurdagen en ondersteuning bij projecten.

Aanmelden voor het budget gaat per kalenderjaar. Als je wilt meedoen in 2024, dien je je aan te melden vóór 15 maart 2024. Wil je deelnemen aan de CJP Cultuurkaart? Neem dan contact op met Jennet@cjp.nl.

Meer nieuws