Cool Súdwest – Alle jongeren gezond

Met dit motto gaat Project Cool Súdwest van start. 6 gemeenten in Nederland proberen in een periode van 4 jaar het IJslandse model uit, met als doel middelengebruik onder jongeren sterk te verminderen.

IJslandse jongeren gebruikten twintig jaar geleden nog de meeste drank, drugs en sigaretten in Europa. Nu zijn ze de minst gebruikende jongeren. Belangrijk voor het succes van de aanpak daar, is de nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen. Betrokkenheid van ouders staat hoog in het vaandel en de vrijetijdsbesteding van de jongeren is ook zeer van belang.

Uit onderzoek onder duizend jongeren uit klas vier van het voortgezet onderwijs in Súdwest-Fryslân blijkt dat alcoholgebruik onder de achttien jaar hoog is en dat veel ouders dit accepteren. Hoewel dit natuurlijk lang niet voor alle jongeren een probleem is, blijkt hieruit wel dat het project een belangrijke bijdrage kan leveren in onze gemeente.

Bij Cool Súdwest zijn diverse zorginstellingen (ziekenhuis, GGD, huisartsen), scholen in het voortgezet onderwijs, politie, het sociaal collectief, Sport Fryslân en Cultuur Kwartier Sneek betrokken. Als cultuurcoach draagt Akte2 binnen het project  mede zorg voor de invulling van de vrijetijdsbesteding.

Meer nieuws