Spelregels 2024-2025

Spelregels cultuurmenu KunstKompas – Wijzer in cultuur

Inschrijven

Inschrijven voor activiteiten kan hier digitaal

Je kunt groepen van je school inschrijven door vervolgens in te loggen op Planned Culture. Alle inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. We streven ernaar de roosters van onze activiteiten voor de herfstvakantie te kunnen communiceren.

We vragen van scholen om de programma’s vóór de zomervakantie 2024 bij ons te reserveren. Bij inschrijvingen die gedurende schooljaar 2024-2025 worden gedaan, worden extra kosten berekend voor de inzet van de planner. Binnen een termijn van 6 weken kan in de meeste gevallen geen kwalitatief programma geboden worden. Veranderingen van omstandigheden graag melden via Akte2.

Voor scholen buiten de gemeente Súdwest-Fryslân gelden aparte tarieven. Vraag een offerte via akte2@cks.nl. Je kunt altijd je inschrijvingen bekijken op Planned Culture. Mail of bel gerust Akte2 met vragen over het inschrijven of over je gemaakte inschrijving.

Uitval of het verplaatsen van datum

• Verplaatsen van de datum van een activiteit binnen een week na ontvangst van de toegestuurde planning is gratis.
•  Het afzeggen van een activiteit of het verplaatsen de activiteit naar een andere datum is tot uiterlijk zes weken vóór de geplande datum mogelijk. Hiervoor wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht plus eventuele bijkomende kosten voortvloeiend uit de gemaakte kosten.
•  Het annuleren van theatervoorstellingen van Theater Sneek kan kosteloos tot 30 september 2024. Bij het annuleren na 30 september worden de gemaakte kosten alsnog doorbelast.
•  Wanneer de school of groep zonder nadere kennisgeving niet aan de geplande activiteit deelneemt, worden de kosten voor de activiteit volledig in rekening gebracht.

Uitval of ziekte van de docent / aanbieder

•  Bij uitval of ziekte van de docent of cultuuraanbieder wordt dit zo spoedig mogelijk aan de contactpersoon van de betreffende school doorgegeven. In overleg zal er een alternatieve oplossing worden voorgesteld.
•  Wanneer een activiteit komt te vervallen door vertrek of langdurige ziekte van een docent of aanbieder, zal in overleg met de contactpersoon van de school een alternatief worden gezocht. Mocht er geen alternatief gevonden worden, dan wordt het bedrag voor de activiteit niet in rekening gebracht.

Meer nieuws