Boekingsvoorwaarden 2023-2024

Cultuurmenu’s Súdwest-Fryslân

Inschrijven

 • Inschrijven voor activiteiten kan digitaal via www.akte2.nl/netwerken.
 • Je kunt groepen van je school inschrijven door vervolgens in te loggen op Planned Culture.
 • Alle inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. We streven ernaar de planning van inschrijvingen die voor 1 juli 2023 bij ons binnen zijn bij de start van schooljaar 2023-2024 te laten weten.
 • Inschrijven na 1 juli 2023 blijft altijd mogelijk afhankelijk van de beschikbaarheid.
 • Veranderingen van omstandigheden graag melden.
 • Alle veranderingen gaan via Akte2: akte2@cks.nl.
 • Voor scholen buiten de gemeente Súdwest-Fryslân gelden aparte tarieven. Vraag een offerte via akte2@cks.nl.
 • Je kunt te allen tijde je inschrijvingen bekijken op Planned Culture.
 • Jullie inschrijfgeschiedenis t/m 2020 kun je opvragen bij Akte2.

Mail of bel gerust Akte2 met vragen over het inschrijven of over je gemaakte inschrijving.

Uitval of het verplaatsen van datum

 • Verplaatsen van de datum van een activiteit binnen een week na ontvangst van de toegestuurde planning is gratis.
 • Mogelijkheid tot het afzeggen van een activiteit of het verplaatsen naar een andere datum is tot uiterlijk twee weken voor de betreffende datum. Afhankelijk van de situatie en de reden zal in overleg worden bekeken of hiervoor administratieve kosten in rekening zullen worden gebracht.
 • Wanneer de school of groep zonder nadere kennisgeving niet op de bewuste activiteit is verschenen, worden de kosten voor de activiteit wel in rekening gebracht.
 • Wanneer een activiteit komt te vervallen door sluiting van de school zal in overleg met de contactpersoon van de school een alternatief worden gezocht. In overleg wordt bekeken of hiervoor administratieve kosten in rekening zullen worden gebracht.
 • Als er geen alternatief mogelijk is worden de verschuldigde kosten in rekening gebracht.

Uitval of ziekte van de docent / aanbieder

 • Bij uitval of ziekte van de docent of cultuuraanbieder wordt dit zo spoedig mogelijk aan de contactpersoon van de betreffende school doorgegeven. In overleg zal er een andere datum worden afgesproken.
 • Wanneer een activiteit komt te vervallen door vertrek of langdurige ziekte van een docent of aanbieder, zal in overleg met de contactpersoon van de school een alternatief worden gezocht. Mocht er geen alternatief gevonden worden, dan wordt het bedrag voor de activiteit niet in rekening gebracht.

Meer nieuws