K(r)lasse Kunstmaand

Particulieren Project
 

Krasse Kunstmaand in Harlingen, cultuuraanbod voor de 55 plusser, gaat weer  van start in oktober 2018 met een nieuwe opzet. Door de leeftijd te verruimen naar 40 plus  is het een  Klasse Kunstmaand geworden en kunnen nog meer inwoners gebruik maken van een breed kunst- en cultuuraanbod.

De aftrap vindt plaats tijdens de gratis Lange Tafel Maaltijd in het Entrepotgebouw op zaterdag 29 september. Samen eten, elkaar ontmoeten, nieuwe vriendschappen sluiten en genieten van muziek, kunst en cultuur.