Foarút – d’r op út!

Súdwest-Fryslân Dans Workshop Project

Danslessen voor senioren in Bolsward

Voor senioren die graag meer willen bewegen, organiseren we dit voorjaar laagdrempelige danslessen in Bolsward. Blijven bewegen is de afgelopen twee jaar, met de nodige lockdowns, een belangrijk onderwerp geweest. Aan Foarút – d’r op út! kan iedereen meedoen, danservaring niet nodig. Naast het dansen is er alle ruimte voor een goed gesprek.

Dansen en bezoek museum/erfgoedlocatie

De lessen zijn een mix van verschillende bewegingsvormen. Je beweegt hier met elkaar op muziek. Hier kunnen verschillende vormen uit komen. Er kan ook worden gedanst met behulp van een stoel. Voorop staat dat iedereen zich prettig voelt. Elke les start met een kopje koffie of thee en een gezellig gesprek. Ook wordt tijdens een lesreeks een erfgoedlocatie of museum bezocht, waar je kunt rondkijken en ervaringen uitwisselen. Naderhand wordt met elkaar besproken hoe de indrukken vertaald kunnen worden in een dans. De lessen worden gegeven door Leonieke Scholten. Zij is gespecialiseerd in danslessen voor 65-plussers.

Tijden en locaties

 

Bolsward

29 maart t/m 26 april
Dinsdag 10:30 – 12:00 uur
Huis van Compassie (Grote Dijlakker 11)

Bij Foarút – d’r op út! werken we samen met het Huis van Compassie, De Tiid, Katholieke Bond voor Ouderen, MFC Woudsend De Driuwpolle en KBOPCOB Woudsend. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Lang Leve Kunst Fonds.

Gallery image
Gallery image
Gallery image
Gallery image