Cool Súdwest

Voortgezet onderwijs Particulieren Coaching Project

Alle jongeren gezond

 

Met dit motto is het project Cool Súdwest in januari 2019 van start gegaan. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft zich tot doel gesteld het middelengebruik onder jongeren sterk te verminderen en daarmee een bijdrage te leveren aan hun gezondheid en geluk.

Cool Súdwest is gebaseerd op het IJslandse model. IJslandse jongeren gebruikten twintig jaar geleden nog de meeste drank, drugs en sigaretten in Europa. Nu zijn ze de minst gebruikende jongeren. Belangrijk voor het succes van de aanpak daar, is de nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen. Betrokkenheid van ouders staat hoog in het vaandel en zinvolle invulling van vrije tijd van de jongeren is van groot belang.

De partijen in de gemeente Súdwest-Fryslân die samenwerken in dit project zijn onder andere diverse zorginstellingen (ziekenhuis, GGD, huisartsen), scholen in het voortgezet onderwijs, de politie, het sociaal collectief, Sport Fryslân en Stichting Cultuur Kwartier Sneek. Akte2 adviseert over activiteiten met betrekking tot zinvolle vrijetijdsbesteding van de jongeren en voert deze uit. .

Op diverse voorgezet onderwijs scholen in de gemeente zijn enquêtes gehouden over de invulling van de vrije tijd door jongeren. Op basis van die gegevens worden samen met jongeren sportieve en culture activiteiten ontwikkeld. Als cultuurpartner zet Akte2 daarvoor haar netwerk van kunstenaars en muzikanten in, maar ook zoeken we de samenwerking met lokale culturele verenigingen. Workshops dans of creatief lassen, een muziekavond met een band of DJ, speciale 0.0% feesten en het ontwerpen en maken van je eigen party outfit: de jongeren worden op allerlei manieren getriggerd om (zonder alcohol en drugs) mee te doen en plezier te maken in hun vrije tijd. Het organiseren van kwalitatieve kunst- en cultuuractiviteiten draagt bij aan gestructureerde vrijetijdsbesteding én aan de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren!


De ondertekening van de alliantie in Theater Sneek.
Lees hier het persbericht van gemeente Súdswest-Fryslân

In deze tijden van corona hebben wij de activiteiten voor de jongeren (deels) online vormgegeven. Via het Instagram account: @cool_sudwest worden diverse (online en offline) activiteiten aangeboden.

Stichting OBW Sneek heeft ons voor de komende drie jaar een subsidie toegekend waarmee wij de diverse activiteiten voor de jongeren kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Hier zijn wij erg blij mee want wij vinden het belangrijk dat jongeren zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, hun talenten kunnen ontdekken en een veilige en inspirerende plek hebben waar zij dit kunnen doen. Met onze activiteiten dragen wij daar een steentje aan bij!