Inloggen

SudwestFr. 17/18

Cultuurmenu HOERA van het cultuurnetwerk Sudwest-Fryslan is via onderstaande link te downloaden:
http://akte2.nl/sites/default/…
____________________________________________

We vieren dat dit schooljaar cultuur een speciale plek krijgt in al onze steden en dorpen en dat iedereen mee kan doen want we worden de culturele hoofdstad van Europa: Ljouwert Fryslân 2018 (LF2018). We willen u graag betrekken bij de meer dan 40 Iepen Mienskipsprojecten die in onze gemeente zullen plaatsvinden en natuurlijk bij het grote festival At the Watergate in Sneek.

In deze brochure vindt u het aanbod van bevlogen aanbieders uit onze gemeente die hun inspiratie, passie en vaardigheden graag inzetten op de scholen. Hierbij hebben we de afspraak dat professionals van het Cultuur Kwartier alleen een plek krijgen in de brochure als ze aanvullend aanbod hebben dat niet door de lokale aanbieders kan worden ingevuld. Samen hebben kunstenaars, scholen, instellingen, de gemeente en vele anderen hebben zich ingezet om een overzichtelijk aanbod kunst en cultuur voor alle groepen van het primair onderwijs te ontwikkelen en natuurlijk ook voor hun leerkrachten.

De kwaliteitsprogramma’s voor leerlingen en leerkrachten die we in de afgelopen jaren hebben kunnen ontwikkelen met financiële ondersteuning van het ministerie van OCW en de provincie Fryslân staan in deze brochure als KEKwaardige programma’s beeldend, muziek en erfgoed.

En… de KEK gaat door!
In deze brochure vindt u de eerste informatie over KEK2 en zodra we de plannen voor KEK 2017 – 2020 volledig hebben uitgewerkt hoort u weer van ons! Een programma waar vele scholen voor inschrijven is het programma Uur Cultuur. Keunstwurk heeft aangegeven dit jaar – en vooral in 2018 – in te zetten op de projecten van de Kulturele Haadstêd en geen voorstellingen te organiseren. We hebben Theater Sneek benaderd en zij organiseren twee mooie theatervoorstellingen voor ons. Akte2 staat garant voor inhoudelijk kwalitatief aanbod en de nodige praktische ondersteuning bij het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van het cultuurbeleid op uw school. Dit doen wij samen met de aanbieders in deze brochure en samen met de scholen in onze gemeente. We hopen ook dit schooljaar weer op een goede samenwerking en zien u graag bij de bijeenkomsten van het cultuurnetwerk in de Rabobankzaal van Cultuur Kwartier Sneek.

De data voor de bijeenkomsten zijn:
Plenair: donderdag 28 september 2017: 16.00 uur
Scholen: donderdag 9 november 2017: 16:00 uur
Aanbieders: donderdag 16 november 2017: 9.00 uur
Plenair: donderdag 18 januari 2018: 16.00 uur
Aanleveren aanbod: 19 februari 2018
Lancering nieuwe brochure: woensdag 28 maart 2018

Graag vestigen we uw aandacht nog op het volgende: niet alle kinderen hebben evenveel mogelijkheden hun talenten te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. U kent waarschijnlijk Stichting Leergeld. Maar weet u ook dat zij echt op zoek zijn naar ouders die voor hun kinderen een aanvraag willen doen voor een instrument, een les, een samenspelgroep? Ouders die graag willen dat hun kinderen ook mee kunnen doen? Akte2 heeft goed contact met de afdeling Sneek e.o. Heeft u kinderen op school die u graag een kans wilt geven? Neem
contact op met Akte2.

Hebt u vragen of wilt u iets overleggen, dan kunt u altijd contact opnemen met Akte2. Wij willen er met u voor zorgen dat de leerkrachten en de kunstprofessionals in onze regio elkaar goed kunnen vinden!

Annemarie van der Reijden en Piety Bouma
Akte2, projectbureau Cultuur Kwartier Sneek en Ritmyk
T. 0515 43 14 00 | 06 270 581 55

Wat vind jij ervan? Hoe heb jij en/of je klas de activiteiten ervaren? Voldoen ze aan jullie verwachtingen? Of heb je verbeterpunten?

Laat het ons weten! Vul het evaluatieformulier in. Dit kan als school of als aanbieder/docent.

Hiermee bewaken we de kwaliteit van het cultuurnetwerk en het aanbod.

Alvast bedankt.