Inloggen

Harlingen 20/21

De tiende brochure van het cultuurnetwerk Harlingen voor het schooljaar 2020 – 2021 heeft een titel die ons allemaal inspireert:
'Hoe hoort het eigenlijk?'

Te downloaden via onderstaande link:
https://akte2.nl/wp-content/uploads/…

In het onvergetelijk voorjaar van 2020 waarin contact online verloopt en elke toekomst onzeker is maken we dit aanbod. We hebben meer dan ooit onze creativiteit nodig om oude gewoontes en regels los te laten en te bedenken hoe we onderwijs kunnen blijven geven aan onze leerlingen. We werken op een manier die we nooit eerder gedaan hebben. Hoe hoort het eigenlijk?

Het thema ‘Hoe hoort het eigenlijk?’ is op verschillende manieren ingevuld door de diverse aanbieders. Zo maakt Jet Twijnstra in haar programma “Zo hoort het niet” met de leerlingen fantasie dieren van engobe, Leonieke Scholten danst met leerlingen rituelen in het programma “Wat moet je – ik groet je” en het Hannemahuis gaat met leerlingen op zoek naar de klank bij schilderijen in het programma “Hoor de Zee” in samenwerking met verteller Frank Belt.

De talloze bevlogen aanbieders uit onze gemeente, de scholen en de instellingen hebben mooie programma’s ontwikkeld voor alle groepen in het basisonderwijs en hun leerkrachten. Op deze website zie je naast uitgewerkt aanbod ook achtergrondinformatie over aanbieders als inspiratie voor een samenwerking op maat. Een deel van het aanbod voor leerkrachten en schoolleiders kunnen we gratis aanbieden door de subsidie van het Ministerie van OBW en de Provînsje Fryslân. En met dank aan het Rabo Instrumentenfonds & Instrumentenfonds Seewyn kunnen alle scholen voor € 5 muziekinstrumenten huren.

In het afgelopen jaar zijn Froukje Geerts (KEK), Berni Dijkerman en Annemarie van der Reijden (KEK en Akte2) als meimakkers langs de scholen gegaan om in gesprek te gaan met de scholen en te onderzoeken hoe we cultuuronderwijs kunnen verbinden aan verhalend ontwerp, onderzoekend leren, vakoverstijgend werken, verbinding aan de zaakvakken. We merken dat scholen ons steeds beter weten te vinden als ze cultuuronderwijs een structurele plek willen geven binnen het curriculum van de school. En we ondersteunen bij elke school graag hierin de volgende stap.

Graag vestigen we je aandacht op het volgende:
Ouders van kinderen die mee willen doen aan kunst en cultuur kunnen een aanvraag doen bij Stichting Leergeld voor een bijdrage voor een instrument, de kosten voor de les of een samenspelgroep. Heb je kinderen op school die je graag een kans zou willen geven? Neem contact op met Akte2.

Bijeenkomsten cultuurnetwerk Harlingen 2020-2021:

Plenaire vergadering:
Dinsdag 6 oktober 2020 15.00 uur

Plenaire vergadering:
Maandag 23 november 2020 15.00 uur

Plenaire vergadering:
Woensdag 3 februari 2021 15.00 uur

Aanleveren aanbod: 15 maart 2021
Lancering nieuwe brochure: woensdag 14 april 2021, locatie nader te bepalen

Wat vind jij ervan? Hoe heb jij en/of je klas de activiteiten ervaren? Voldoen ze aan jullie verwachtingen? Of heb je verbeterpunten?

Laat het ons weten! Vul het evaluatieformulier in. Dit kan als school of als aanbieder/docent.

Hiermee bewaken we de kwaliteit van het cultuurnetwerk en het aanbod.

Alvast bedankt.