Inloggen

Al het aanbod

Friezen en vikingen sluiten vriendschap! – Fries Scheepvaart Museum

Een stoere Viking en een stoere Fries nemen de klas mee naar hun woonplek.

Vecht en vaar mee met de vikingen – Fries Scheepvaart Museum

Nieuw en actief programma waarin het leven van Vikingen centraal staat.

Woest water - KEKwaardig – Fries Scheepvaart Museum

Leven met water en de strijd tegen water, daar draait het om in de Woest Water route.

Gysbert Lytse Rymlerye - KEKwaardig – Gysbert Japicx (Holckema)

Gysberts Lytse Rymlerye is een educatief programma voor groep 7 en 8 met als einddoel het schrijven van een Fries gedicht.

In de voetsporen van Sjoerd - KEKwaardig – Het Friese Museumdorp

Het Friese museumdorp is een dorp uit 1900. Er zijn 2 kerkjes, een bakkerij, een café, een schilderwerkplaats, een schoenmakerij, een smederij en een boerderij.

De talententrein – Het Nationaal Modelspoormuseum Sneek

De leerlingen gaan zelf actief op zoek naar informatie over thema’s als (de historie van het) vervoer, het plannen van een reis vroeger en nu, de milieubelasting van verschillende vervoersvormen en de betekenis van spreekwoorden en gezegden over vervoer.

Jopie's schetsboek – Jopie Huisman Museum

Wij nodigen jouw groep van harte uit om fijn te gaan tekenen met dit vrolijke en spiksplinternieuwe educatieve aanbod voor groep 1 t/m 8.

Een historische beleving op de afsluitdijk – Kazemattenmuseum

Het Kazemattenmuseum vertelt het bijzondere verhaal over de enige plaats in Europa waar de Duitse Blitzkrieg in mei 1940 tot staan werd gebracht.

Ondoordringbaar – Kazemattenmuseum

Eén van onze vrijwilligers bezoekt uw school. Hij vertelt de leerlingen over de geschiedenis van de stelling op Kornwerderzand.

Hindeloopen en zijn schilderwerk – Museum Hindeloopen

Na een korte rondleiding door het museum, toegespitst op het Hindelooper schilderwerk volgen de leerlingen een workshop waarin met hulp van een museummedewerker de leerlingen zelf een voorwerp in de stijl van het echte Hindelooper schilderwerk beschilderen.

Hindeloopen en zijn stoffen – Museum Hindeloopen

Na een korte rondleiding door het museum met uitleg over het Hindelooper kostuum gaan de leerlingen in een workshop van mode vormgeefster Trees Penters werken met stoffen.

Hindeloopen en zijn taal – Museum Hindeloopen

Na een korte rondleiding door het museum volgen de leerlingen een workshop, waarin ze op bijzondere wijze kennis maken met het Hylpers. Een museummedewerker die de Hindelooper taal beheerst, geef deze workshop ‘Hindeloopen en zijn taal’

Kaasmaken in grootmoederstijd - KEKwaardig – Museum it Tsiispakhús

In ‘It Tsiispakhús’ nemen de boerenknecht en het melkmeisje uw leerlingen mee terug naar grootmoeders tijd, en vertellen hoe de tsiis, de kaas, vroeger precies gemaakt werd.

Saepckes schatten - KEKwaardig – Museum Martena

Saepckes Schatten laat groep 1 en 2 kennismaken met een museum.

Kennismaken met kerfsnede aardewerk – Museum Warkums Erfskip

Workum is bekend van zijn aardewerk, minder bekend is het kerfsnede aardewerk dat in Workum gemaakt wordt.

Ontdek het Planetarium - KEKwaardig – Planetarium

Beleef het vernieuwde Eise Eisinga Planetarium!

Hoe schrijf ik mijn naam in het Russisch? – Russisch Orthodox Klooster van de Heilige Nikolaas (Hemelum)

Om spelenderwijs kennis op te doen van het Russisch, als (schrijf)taal kunnen uw leerling op bezoek komen in het klooster in Hemelum.

Sinterklaas of Sint Nicolaas? – Russisch Orthodox Klooster van de Heilige Nikolaas (Hemelum)

Spelenderwijs kennis opdoen van Sinterklaas en “heiligheid” in de christelijke traditie kunnen uw leerlingen met deze quiz.