Inloggen

SudwestFr. 18/19

Op deze site vindt u het aanbod van het cultuurmenu B.A.M. ‘Bijzonder Aantrekkelijk cultuurMenu’ voor het schooljaar 2018-2019. Alweer de vijftiende brochure van het cultuurnetwerk Súdwest-Fryslân.

Kunstenaars, scholen, instellingen, de gemeente en vele anderen hebben zich ingezet om een overzichtelijk aanbod kunst en cultuur voor alle groepen van het primair onderwijs te ontwikkelen en natuurlijk ook voor hun leerkrachten.

In de afgelopen jaren hebben we met de bijdrage van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en de inzet van leerkrachten en aanbieders een aantal kwaliteitsprogramma’s ontwikkeld voor muziek, beeldend en erfgoed die nu opnieuw in de brochure staan als KEK-waardige programma’s.

We staan nu aan het begin van een tweede KEK-periode waarin we als scholen en aanbieders nog meer gaan samenwerken: we gaan met elkaar op avontuur, op onderzoek naar hoe we het kunst- en cultuuronderwijs kunnen borgen in het onderwijs en kunnen verbinden aan de zaakvakken. Elke school op zijn eigen manier, en stap voor stap. En omdat scholen steeds beter weten wat ze precies zoeken om het aan te laten sluiten bij hun eigen onderwijs leest u in de brochure naast uitgewerkt aanbod ook achtergrondinformatie over aanbieders als inspiratie voor een samenwerking op maat. Ook nodigen wij onszelf graag uit als Meimakkers om met u een plan op maat te maken. Graag vestigen we uw aandacht op het volgende: niet alle kinderen hebben evenveel mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Maar deze kinderen kunnen wel meedoen!

Heeft u vragen of wilt u iets overleggen, neem dan contact op met Akte2. Wij willen er samen met u voor zorgen dat de leerkrachten en de kunstprofessionals in onze regio steeds beter samenwerken!

Annemarie van der Reijden, Mariese Schuurman en Piety Bouma
Akte2, projectbureau Cultuur Kwartier Sneek en Ritmyk
T. 0515 43 14 00 | 06 270 581 55

Klik hieronder voor het cultuurmenu B.A.M. 2018-2019:
https://akte2.bwhontwerpers.nl/wp-content/uploads/…

Klik hieronder voor de presentatie van het cultuurmenu:
http://akte2.nl/sites/default/…

Klik hier voor de cultuurnetwerk bijeenkomsten van schooljaar 2018-2019:
http://akte2.nl/sites/default/…

Help ons dit netwerk te evalueren: vul een evaluatieformulier in.
Voor scholen
Voor aanbieders en docenten
Alvast bedankt!