Cultuurmenu Zeeën van Talent voor Harlingen gelanceerd

Woensdag 13 april hebben we het Cultuurmenu 2022-2023 voor de gemeente Harlingen gelanceerd! Deze brochures stellen we jaarlijks samen voor basisscholen in de gemeente. Hierin vind je een gevarieerd aanbod aan kunst- en cultuurprogramma’s. In haar atelier in Harlingen overhandigde Ellen van Putten, een van de aanbieders in het nieuwe Cultuurmenu, het eerste exemplaar van ‘Zeeën van Talent’ aan cultuurwethouder Erik de Groot.

Klik hier om het cultuurmenu te bekijken

 

De presentatie van ‘Zeeën van Talent’ vond plaats in het bijzijn van diverse aanbieders uit het Cultuurmenu en vertegenwoordigers van basisscholen. Ook gaven de aanbieders in het atelier een korte presentatie. Zo vertelde kunstenares Ellen van Putten over de totstandkoming van een aantal installaties en kunstwerken.

Dit is alweer het twaalfde Cultuurmenu dat we voor de gemeente Harlingen hebben samengesteld, met steun van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Bij de totstandkoming is het cultuurnetwerk van Harlingen nauw betrokken. De kring bestaat uit zes scholen en een groot aantal kunst- en cultuuraanbieders uit Harlingen en omgeving.

Lokale kunstenaars, basisscholen, culturele instellingen en Seewyn Kunsteducatie hebben voor het nieuwe schooljaar programma’s ontwikkeld voor alle groepen in het basisonderwijs en hun leerkrachten. Het Cultuurmenu bevat bijna vijftig pagina’s met een gevarieerd aanbod op het gebied van muziek, dans, theater, taal, beeldende kunst, erfgoed en multidisciplinair.

Speelfun

In opdracht van de gemeente hebben we samen met Beweegteam Harlingen ook een naschools programma opgezet waar de aanbieders van het netwerk aan meewerken: Speelfun. Speelfun biedt kinderen na schooltijd de mogelijkheid gratis mee te doen aan verschillende leuke (beweeg)activiteiten. Als kinderen enthousiast meedoen aan Speelfun en hun talent verder willen ontwikkelen, kunnen ouders een aanvraag doen bij SAM& voor een bijdrage voor een instrument, de kosten voor de les of een samenspelgroep.

De lancering was weer een bijzonder gezellige middag en we iedereen die erbij was van harte bedanken voor hun komst. We hopen dat iedereen komend schooljaar weer veel plezier gaat beleven en nieuwe ontwikkelingen doormaakt met dit nieuwe cultuurmenu!

Meer nieuws